သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Medical Services Jobs RSS Feed Medical Services Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Product Manager ( at Pharmaceutical Field ) Kusum Healthcare Myanmar – Posted by Kusum Healthcare Myanmar
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  21 Jun 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing Manager ( at Pharmaceutical Field ) Kusum Healthcare Pvt.Ltd. Branch Office, Yangon – Posted by Kusum Healthcare Myanmar
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  21 Jun 2018
 3. Type
  Contract
  Job
  JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!! jadsjaskj
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Jun 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Medical Representative က်ား /မ (1) ဦး Idays – Posted by Idays
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  1 Jun 2018