သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Medical Services Jobs RSS Feed Medical Services Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Maintenance Technician Maintenance & COLD Company - Prulab Pharma Ltd. – Posted by prulab
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Nov 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Production Manager Company - Prulab Pharma Ltd. – Posted by prulab
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Nov 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Clinical Data Manager Company - Prulab Pharma Ltd. – Posted by prulab
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Nov 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  HSE Advisor Company - Prulab Pharma Ltd. – Posted by prulab
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Nov 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Chemical Production Operator Company - Prulab Pharma Ltd. – Posted by prulab
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Nov 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Laboratory Technician Company - Prulab Pharma Ltd. – Posted by prulab
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Nov 2018
 7. Type
  Full-Time
  Job
  SC/UPC Optical Fiber Pigtail fftty127
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Nov 2018
 8. Type
  Full-Time
  Job
  China Titanium Dioxide factory fftty127
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Nov 2018