သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Merchandising & Purchasing Jobs RSS Feed Merchandising & Purchasing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Officer RMA Myanmar Co.,Ltd – Posted by RMA Myanmar Co.Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jun 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Merhcandizer(Senior Buyer) AEON orange
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Jun 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Purchasing Manager Job Guide Employment Agency – Posted by JobGuide
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 May 2019