သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Merchandising & Purchasing Jobs RSS Feed Merchandising & Purchasing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Manager for Textile Factory Company - Soleil Ribbon – Posted by Soleil Ribbon Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 May 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Manager for Textile Factory Company - Soleil Ribbon – Posted by Soleil Ribbon Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 May 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Logistics and Facility Supervisor Company - Exera – Posted by Exera
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 May 2017