သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Merchandising & Purchasing Jobs RSS Feed Merchandising & Purchasing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Assist Purchasing Manager ( For FMCG with attractive salary ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Oct 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Assist Purchasing Manager ( For FMCG with attractive salary ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Oct 2014
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Operation Merchandising M (3) Posts Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  DagonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  30 Sep 2014