သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Featured Jobs

Merchandising & Purchasing Jobs RSS Feed Merchandising & Purchasing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Mechandiser Royal City Men – Posted by info@mmjobhunter.com
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Aug 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Inventory / Warehouse Assistant (Male 3 persons) Samsung MobiTel Communication Co.Ltd – Posted by Samsung MobiTel Communication Co.Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Aug 2014
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Sr.Purchansing Staff Company - IBM – Posted by eliz446
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Aug 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Merchandiser MDR Golden Myanmar Sea Company Limited – Posted by MDR-GMS
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  13 Aug 2014