သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Merchandising & Purchasing Jobs RSS Feed Merchandising & Purchasing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Code-7710 Procurement/Commercial (MMK 300,000~500,000) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Apr 2016
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Code-7685 Purchaser (English) (USD 300) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Apr 2016
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Purchasing ံHan Mya – Posted by Han Mya
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Apr 2016
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Purchasing Han Mya – Posted by Han Mya
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Apr 2016