သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Merchandising & Purchasing Jobs RSS Feed Merchandising & Purchasing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Quality Controller-Knitwear Company - H&M – Posted by Shellyshi
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  28 Aug 2015
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Purchaser (MMK 200,000) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  25 Aug 2015
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Junior purchasing officer Company - NTS Mart – Posted by ntshr
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  10 Aug 2015
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Purchasing Supervisor (Purchasing and Logistic) Maccoffee – Posted by Maccoffee
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Aug 2015
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Purchasing(Chinese) (F-2Posts) (MMK 250,000) Company - Dagon Glory Co.,Ltd. – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  30 Jul 2015
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Purchasing Officer Company - Vinarco International – Posted by Vinarco International
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 Jul 2015