သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Merchandising & Purchasing Jobs RSS Feed Merchandising & Purchasing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  #Modern_Trade_Executive Male / Female(3)Posts Idays – Posted by Idays
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Sep 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Purchase Yojin Co.Ltd – Posted by Mr .Maung
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Sep 2017