သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Merchandising & Purchasing Jobs RSS Feed Merchandising & Purchasing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Supervisor / Purchasing Officer (2) Posts (Female) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  17 Dec 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Purchasing Supervisor IBTC – Posted by ibtchr.recruitment@gmail.com
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Dec 2014
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Executive Future Creator Group of Construction Co., Ltd – Posted by FCGC
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  12 Dec 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement officer/Purchaser F (3) Posts (200,000~500,000) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  6 Dec 2014
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Purchasing Executive M/F (2) Posts(200,000) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Dec 2014
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development Analyst Ky-Tha Group – Posted by jobs@kythagroup.com
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  27 Nov 2014
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Merchandizing Coordinator Company - Premium Distribution – Posted by premium recruitment
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Nov 2014