သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Merchandising & Purchasing Jobs RSS Feed Merchandising & Purchasing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Rice Specialist/Purchasing Officer RICECITY COMPANY LIMITED – Posted by RiceCity
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Oct 2016
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Code-11390 Purchasing Officer (Around 700,000 MMK) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Oct 2016
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Code-11278 Purchaser (Female) (150,000~200,000 MMK) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Oct 2016
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Code-11200 Online Purchaser (150,000~200,000 MMK) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Oct 2016
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Code-11163 Purchasing Assistant (Male) (Around 250,000 MMK) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Oct 2016
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Code-11115 Purchasing Manager (Construction Materials) (Above 1,000,000 MMK) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Sep 2016
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Code-11112 Merchandiser (Female) (125,000 MMK+Attended) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Sep 2016
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Code-11102 Purchasing (Male) (300,000~350,000 MMK) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Sep 2016
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Code-11074 Purchasing Officer (250,000~350,000 MMK) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Sep 2016