သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Merchandising & Purchasing Jobs RSS Feed Merchandising & Purchasing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Purchaser ( Interior Design ) ( M ) Company - Biessie Creation (Myanmar) Limited – Posted by Biessie Creation (Myanmar) Limited
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  27 May 2015
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Supply Chain Manager Company - Premium Distribution – Posted by premium recruitment
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 May 2015
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Purchaser F(3)Posts Company - Dagon Glory Co.,Ltd – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  21 May 2015
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Manager (Re-announcement) Company - Pact in Myanmar – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  19 May 2015
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Purchasing Assistant Myanmar Jardine Schindler Ltd. – Posted by Myanmar Jardine Schindler
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  18 May 2015
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Purchaser F(3)Posts Company - Dagon Glory Co.,Ltd – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 May 2015
 7. Type
  Freelance
  Job
  Building Hunter Gulf Syscom BD Ltd, Myanmar branch – Posted by GSL Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 May 2015
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Executive ( F -5)Posts Company - Achieve Career Co.,Ltd – Posted by Achieve Career
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  15 May 2015