သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Merchandising & Purchasing Jobs RSS Feed Merchandising & Purchasing Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Purchasing Officer Myanmar Jardine Schindler Ltd. – Posted by Myanmar Jardine Schindler
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  27 Jan 2015
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Officer M (5) Posts (200,000~300,000) Company - Dagon Glory – Posted by DagonGlory
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  26 Jan 2015
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Accountant Golden Comet – Posted by Golden Comet
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  23 Jan 2015
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Accountant Golden Comet – Posted by Golden Comet
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  23 Jan 2015
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Project Procurement Manager – Retail Cluster Projects Company - Desmond Fung – Posted by DesmondAS
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Jan 2015