သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Retail / Distribution Jobs RSS Feed Retail / Distribution Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Cashier AEON orange Co., Ltd ( Supermarket) – Posted by AEON orange
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Apr 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Demi Chef AEON orange Co., Ltd ( Supermarket) – Posted by AEON orange
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Apr 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Supply Chain AEON orange Co., Ltd ( Supermarket) – Posted by AEON orange
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Apr 2019