သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Retail / Distribution Jobs RSS Feed Retail / Distribution Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Merchant/Buyer AEON orange Co., Ltd ( Supermarket) – Posted by AEON orange
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Nov 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Pharmacy Buyer AEON orange Co., Ltd ( Supermarket) – Posted by AEON orange
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Nov 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Pastry Chef AEON orange
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Nov 2018