သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Retail / Distribution Jobs RSS Feed Retail / Distribution Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Pharmacists Mike zaw htet
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  19 Feb 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Retail Business Manager USD (1500) Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April May
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Feb 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Store Keeper Future Black Diamond – Posted by FBD
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jan 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Staff Future Black Diamond – Posted by FBD
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jan 2018