သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Retail / Distribution Jobs RSS Feed Retail / Distribution Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Sales and Marketing Golden Victory Co., Ltd – Posted by Goldenvicotory23
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Dec 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Sales and Marketing Golden Victory Co., Ltd – Posted by Goldenvicotory23
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  11 Dec 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Ass Marketing Manager (Male-1Post) Company - Talent Hub Agency – Posted by Talent Hub in Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Dec 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Representative Hrinc Myanmar – Posted by shadan
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Nov 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Representative Hrinc Myanmar – Posted by shadan
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Nov 2017