သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Retail / Distribution Jobs RSS Feed Retail / Distribution Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Inventory Executive Company - Qutantum Talent – Posted by Quantum Talent Myanmar Co. Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 May 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Training Manager for a famous retail chain outlet Company - Qutantum Talent – Posted by Quantum Talent Myanmar Co. Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 May 2017