သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Telecommunications Jobs RSS Feed Telecommunications Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development Company - Myanmar Human Capital Solutions – Posted by myanmarhumancapitalsolutions
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Jan 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Data Analyst Company - Myanmar Human Capital Solutions – Posted by myanmarhumancapitalsolutions
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Jan 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Head of Inventory, Warehouse & Logistic Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Jan 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Warehouse & Logistic Manager (Telecom) Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Jan 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Telemarketer Es Signature company limited – Posted by htay htay
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Jan 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  System Senior Staff (Call Center Department) Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Jan 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Operation Senior Staff (Call Center Department) Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Jan 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  FTTH Team Manager (Internet Service Sales Dept) Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Jan 2017