သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Telecommunications Jobs RSS Feed Telecommunications Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Manager (B2G) Company - Talentmize Consultancy – Posted by NyeinChan123
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  5 Apr 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Admin and HR Manager Exclusive Search Myanmar – Posted by Exclusive Search Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Mar 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Accountant Exclusive Search Myanmar – Posted by Exclusive Search Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Mar 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Accountant Exclusive Search Myanmar – Posted by Exclusive Search Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Mar 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Safety Officer Exclusive Search Myanmar – Posted by Exclusive Search Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Mar 2018