သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Telecommunications Jobs RSS Feed Telecommunications Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Senior Analyst (F -1 post) TVP Myanmar Co., Ltd – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Apr 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Manager (Cost & Progress Dept) TVP Myanmar Co., Ltd – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Apr 2017
 3. Type
  Contract
  Job
  Technical Staff Mytel – Myanmar National Tele & Communications Co., Ltd – Posted by HR Chin State
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Apr 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  IT Kenbo Smartphone – Posted by Aung Kanbo Trading
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Apr 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Operation Manager Company - Venari Consulting Services Ltd – Posted by Htet Aung Phyo
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  3 Apr 2017