သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Telecommunications Jobs RSS Feed Telecommunications Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Social Media Manager ( 1 Post ) Telecom Company – Posted by Shayne
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Oct 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Pre-Sales Engineer ( IT products) (1 Post) Shayne
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Oct 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Wireless Product Manager ( 1 Post ) Telecom Company – Posted by Shayne
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Oct 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Key Account Sale Manager ( 1 Post ) Telecome Company – Posted by Shayne
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Oct 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Enterprise Business Account Manager – 1 Post Foreign Telecom Company – Posted by Shayne
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  4 Oct 2017
 6. Type
  Contract
  Job
  Document Controller (8 Posts) Trust Venture Partners Company – Posted by tuntheingi
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Sep 2017