သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Telecommunications Jobs RSS Feed Telecommunications Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Sr. Manager, Digital Marketing Company - Talentmize Consultancy – Posted by NyeinChan123
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  22 Jun 2018
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Sourcing Manager or Procurement Manager Exclusive Search Myanmar – Posted by Exclusive Search Myanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jun 2018
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Operations Specialist (English speaking) – Live Broadcasting Company - Bigohire – Posted by Bigohire
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Jun 2018
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Operations Specialist (English speaking) – Live Broadcasting Company - Bigohire – Posted by Bigohire
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Jun 2018
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Operations Specialist (English speaking) – Live Broadcasting Company - Bigohire – Posted by Bigohire
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Jun 2018
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Operations Manager (Entertainment Live Broadcasting) – Mandarin speaking Company - Bigo Technology – Posted by Bigohire
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Jun 2018