သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Featured Jobs

Telecommunications Jobs RSS Feed Telecommunications Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Contract
  Job
  Software developer Sierra Myanmar Construction Company Ltd – Posted by [email protected]
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Aug 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Sale Manager – For Data Center (1 posts) Job Guide Employment Agency – Posted by Jerry
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  9 Aug 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Chinese Translator Aung Kanbo Telecommunication Co.,Ltd – Posted by Aung Kanbo Trading
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Jul 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer Aung Kanbo Telecommunication Co.,Ltd – Posted by Aung Kanbo Trading
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jul 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer Aung Kanbo Telecommunication Co.,Ltd – Posted by Aung Kanbo Trading
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jul 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Executive Secretary Company - Elite Telecom Public Co., Ltd – Posted by Elite
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Jul 2017