သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Transportation / Logistics Jobs RSS Feed Transportation / Logistics Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Logistics Manager Company - Myanmar Access – Posted by maymyanmaraccess
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  30 Mar 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  ASST. TRANSPORT MANAGER SOLUTION CAREER CONSULTANCY – Posted by ma min min
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Mar 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Logistics Manager (or) Assistant Logisitic Manager ( M/F , For Foreign Company / With Attractive Salary / 5 Working Days ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Mar 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  logistics Officer Supreme Group of Companies
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Foreign Procurement and logistics Manager Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  15 Mar 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager Company - Damco Logistics Myanmar – Posted by Suphawan
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Mar 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Sales & Marketing Assistant ( For Logistic Company / 5 Working Days ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  14 Mar 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Assistant ( For Foreign Company / With Attractive Salary ) Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  6 Mar 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Logistics Admin Staff (F) ( 1) Post SolaRiseSys – Posted by Lin Naung
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  10 Feb 2015