သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Transportation / Logistics Jobs RSS Feed Transportation / Logistics Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Operation / Logistics Manager Win Yatfai Myanmar Ltd. – Posted by YatfaiMyanmar
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Apr 2019
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Forwarding documentation Officer (URGENT)(Customer Service)(Yangon) Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Apr 2019
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Packing Supervisor Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Apr 2019
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Custom Clearance Officer (Pink or Yellow Card) Company - Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGlory
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  2 Apr 2019
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Warehouse Operations Damco Logistics Myanmar – Posted by Well-known company
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Mar 2019
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Logistics Admin Staff (F) ( 1) Post SolaRiseSys – Posted by Lin Naung
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  10 Feb 2015