သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Transportation / Logistics Jobs RSS Feed Transportation / Logistics Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Driver Central Paramount Co., Ltd – Posted by SSH
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Jul 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Warehouse Manager Company - Quantum Talent Myanmar Co. Ltd – Posted by Quantum Talent Myanmar Co. Ltd
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Jul 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Bellair Expediting Freight Agents Recruitment Company - Bellair Expediting – Posted by bellair
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  23 Jul 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Export & Import Operator Han Mya – Posted by Thwal
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  21 Jul 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  WAREHOUSE/PROCUREMENT/LOGISTIC SOLUTION CAREER CONSULTANCY – Posted by ma min min
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Jul 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Officer (For FMCG) Alliance Aim Recruiting Agency – Posted by Alliance Aim
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  8 Jul 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Logistic Assistant Manager Myanmar Career Conyat Co.,Ltd – Posted by Myanmar Con Yat
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Jul 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Admin cum Logistic ( M) 1 Post THAMASANDA ENTERPRISE LTD – Posted by THAMASANDA ENTERPRISE LTD
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  5 Jul 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Driver Company - AcePlus Solutions Co., Ltd. – Posted by tezeth
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Jun 2017
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Logistics Admin Staff (F) ( 1) Post SolaRiseSys – Posted by Lin Naung
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  10 Feb 2015