သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Featured Jobs

Travel & Tours Jobs RSS Feed Travel & Tours Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  TOUR OPERATION STAFF SOLUTION CAREER CONSULTANCY – Posted by ma min min
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 Mar 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Supervisor (Inbound Tour) , M/F For Foreign Travel & Tour Co., Urgent!! Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Mar 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Admin Executive – M/F For Foreign Travel & Tour Co., Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Mar 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Sales Executive – M/F For Foreign Travel & Tour Co., Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Mar 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Branch Manager – M/F For Foreign Travel & Tour Co., URGENT!! Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  20 Mar 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Sales & Partnerships Manager Company - Myanmar Thahara Limited – Posted by Thahara
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Mar 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Supervisor (Inbound Tour) , M/F For Foreign Travel & Tour Co., Urgent!! Company - Achiveve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  16 Mar 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Sales Admin Executive – M/F For Foreign Travel & Tour Co., – Urgent!! Company - Achiveve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Mar 2017
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Sales Executive – M/F For Foreign Travel & Tour Co., URGENT! Company - Achiveve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  10 Mar 2017