သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Featured Jobs

Travel & Tours Jobs RSS Feed Travel & Tours Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Hotel Contracting Assistant or Manager – Myanmar Company - Asiatravel.com – Posted by asiatravel
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Jul 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Sale Executive (Outbound Tour) – M/F for Foreign Travel & Tour Co., 5 Working Days! – URGENT! Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jul 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Reservation Agent – M/F for Foreign Travel & Tour Company Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  22 Jul 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Reservation Agent – M/F for Foreign Travel & Tour Company – URGENT! Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  18 Jul 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  sale person Company - Where2travel Co., Ltd. – Posted by Thet Min Latt
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  17 Jul 2017
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Reservation Agent – M/F for Foreign Travel & Tour Company, 5 Working Days! Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Jul 2017
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Reservation Agent – M/F for Foreign Travel & Tour Company, 5 Working Days! Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Jul 2017
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Reservation Agent – M/F for Foreign Travel & Tour Company, 5 Working Days! Company - Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve Career
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  7 Jul 2017
 9. Type
  Freelance
  Job
  Tour Leader (Freelance/ Project Based) Company - Pacific Gateway Co., Ltd – Posted by Pacific Gateway
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  29 Jun 2017