သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

- Jobs RSS Feed Jobs tagged “–”

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Sale Assistant (Male 1 post) Company - Elite Telecom Public Co.,Ltd – Posted by Elite
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Aug 2017
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Office Assistant (Male 1 post) Company - Elite Telecom Public Co.,Ltd – Posted by Elite
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  1 Aug 2017
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Accountant (Female 1 post) Company - Elite Telecom Public Co.,Ltd – Posted by Elite
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  27 Jul 2017
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing Executive (Female-1 post) Company - Elite Telecom Public Co.,Ltd – Posted by Elite
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Jul 2017
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Sr.Accountant Company - Elite Telecom Public Co.,Ltd – Posted by Elite
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Jul 2017