သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Latest Jobs RSS Feed Latest Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  Cashier (၁သိန္းအထက္ရရွိမည္) Company - Myanmar Job Hunter – Posted by MyanmarJobHunter
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  26 Oct 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  HR Manager (USD 600 ~ 1000) Company - Myanmar Job Hunter – Posted by MyanmarJobHunter
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  26 Oct 2014
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Sales and Marketing Manager (USD 1000 ~ 1500) Company - Myanmar Job Hunter – Posted by MyanmarJobHunter
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  26 Oct 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Web Developer Company - Hrxpand Service – Posted by HrXpand Services
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Oct 2014
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Android Programmer Company - Hrxpand Service – Posted by HrXpand Services
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  26 Oct 2014
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Sale Girl (10 – Post) Company - Brightex Family Co. Ltd. – Posted by Brightex Family
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  25 Oct 2014
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Marketing Staff (5 – Female) Company - Brightex Family Co. Ltd. – Posted by Brightex Family
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  25 Oct 2014
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Auditor (1 – Female) Company - Brightex Family Co. Ltd. – Posted by Brightex Family
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  25 Oct 2014
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Accountant (LCCI – Level 3) Company - Brightex Family Co. Ltd. – Posted by Brightex Family
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  25 Oct 2014
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Accountant (B.com, CPA) Company - Brightex Family Co. Ltd. – Posted by Brightex Family
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  25 Oct 2014
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Assistant Business Development (2-Female) Company - Brightex Family Co. Ltd. – Posted by Brightex Family
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  25 Oct 2014
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Business Development Executive (2 Female) Company - Brightex Family Co. Ltd. – Posted by Brightex Family
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  25 Oct 2014
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Sale Manager Oway HR Solutions – Posted by agencygw
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Oct 2014
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Technician – Mobile Phones & Tablets (Offer of 200,000 to 250,000) Company - Cherry Mobile Myanmar – Posted by cherrymobilemm
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Oct 2014
 15. Type
  Full-Time
  Job
  HR Supervisor (လစာ 2 သိန္းမွ 4 သိန္း၀န္းက်င္) Company - Myanmar Job Hunter – Posted by MyanmarJobHunter
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  25 Oct 2014
 16. Type
  Full-Time
  Job
  QS (Urgently Position) Company - Myanmar Job Hunter – Posted by MyanmarJobHunter
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  25 Oct 2014
 17. Type
  Full-Time
  Job
  Club Floor Manager Company - PARKROYAL Yangon – Posted by sophie phyo
  Location
  YangonYangon Region, Republic of the Union of Myanmar
  Date Posted
  24 Oct 2014
 18. Type
  Full-Time
  Job
  IT Assistant Company - Hotel Parami Yangon – Posted by Hotel Parami Yangon
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Oct 2014
 19. Type
  Full-Time
  Job
  IT Assistant Company - Hotel Parami Yangon – Posted by Hotel Parami Yangon
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Oct 2014
 20. Type
  Full-Time
  Job
  IT Assistant Company - Hotel Parami Yangon – Posted by Hotel Parami Yangon
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  24 Oct 2014