သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

Latest Jobs RSS Feed Latest Jobs

Job Type Title Location Date
 1. Type
  Full-Time
  Job
  ခ်ိန္းလိတ္ႏွင့္ သံဇကာထုတ္သည့္စက္႐ံု Southern Steel Sdn.Bhd – Posted by Thu Kha Su San
  Location
  Shah AlamSelangor, Malaysia
  Date Posted
  29 Aug 2015
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Maintenance Engineer (10 Posts) Company - Huawei Technologies(Yangon) Co., Ltd. – Posted by Huawei HR
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  29 Aug 2015
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Commercial Specialist Company - Huawei Technologies(Yangon) Co., Ltd. – Posted by Huawei HR
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  29 Aug 2015
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Assistant Company - Myanmar Pou Chen Company Limited – Posted by MMPou
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  29 Aug 2015
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Purchaser Company - Myanmar Pou Chen Company Limited – Posted by MMPou
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  29 Aug 2015
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Purchaser Company - Myanmar Pou Chen Company Limited – Posted by MMPou
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  29 Aug 2015
 7. Type
  Full-Time
  Job
  sale hankook myanmar motors – Posted by the009
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  29 Aug 2015
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Junior Asp.net c# Developer Company - SYNC-GLOBAL MYANMAR – Posted by supermannum1
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  28 Aug 2015
 9. Type
  Full-Time
  Job
  On Job Training Company - SYNC-GLOBAL MYANMAR – Posted by supermannum1
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  28 Aug 2015
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Program Assistant ( Health) Company - Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  28 Aug 2015
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Officer(Technical) Company - Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  28 Aug 2015
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Executive Officer ABC Sabay Digital Corporation – Posted by narate
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Aug 2015
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Operation Manager ABC Sabay Digital Corporation – Posted by narate
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Aug 2015
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement Manager Company - Pact Myanmar – Posted by Pact
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  28 Aug 2015
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Project Sales Executive ntshr
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Aug 2015
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Monitoring and Evaluation Assistant Company - International Organization for Migration – Posted by iomhryangon
  Location
  BogaleAyeyarwady, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  28 Aug 2015
 17. Type
  Full-Time
  Job
  Community Health Supervisor Company - International Organization for Migration – Posted by iomhryangon
  Location
  MawgyunAyeyarwady, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  28 Aug 2015
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Admin / Office Staff Company - Dream Home Co., Ltd – Posted by Dream Home
  Location
  YangonYangon Region, Myanmar (Burma)
  Date Posted
  28 Aug 2015
 19. Type
  Full-Time
  Job
  Operation Assistant Company - IGM Co., Ltd – Posted by Inter Group of Compines
  Location
  Anywhere
  Date Posted
  28 Aug 2015