သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
16 Dec 2016

Full-Time Account Executive ( Male / Female )

April+ Myanmar – Posted by Michelle1Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

Responsibilities of the role

– Dealing with the client under the executive guidance
– Build up communication and well fill up for the client’s need
– Willing to do under the pressure
– Knowledge of the social media marketing
– Manage of the daily work flow
– Weekly report / Monthly Report to leaders

Requirements

– Degree holder in any field
– Preferable experience in Customer Service or advertising environment
– Able to communicate well in English both written and spoken
– Possess an excellent interpersonal and communication skill
– Able to work independence and also strong team work
– Well strong of Self starter & self motivated
– Ability to stretch his or her self beyond “normal” office hours

How to Apply

Interested candidates are invited to submit CV with PHOTO to [email protected] and called to 09- 256030502

Job Categories: Media & Advertising. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000.

415 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume