သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
16 May 2018

Part-Time Tax Executive

Exclusive Search Myanmar – Posted by Exclusive Search MyanmarYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

Job Description

Requirement are as follow;

– At least bachelor degree
– More prefer accounting diploma or accounting knowledge
– Can understand Myanmar tax law such as withholding tax, commercial tax, personal income tax and etc.
– At least two or three years experience in tax field.
– Can communicate with government tax office
– Can understandable government tax system and communicate with client.
– Can work under pressure.
– Can be able to speak English and can understand email, internet and MS office.
– Can be able to travel.

How to Apply

Any interested person can send CV to [email protected] not later than 23 May 2018.

Job Categories: Accounting. Job Types: Part-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 21 days.

145 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume