သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Feb 2018

Full-Time Account Manager

Exera Myanmar Co.,Ltd – Posted by ExeraAnywhere

Job Description

We are looking for ‘Account Manager ‘.

Job Description:

>Preparing Monthly Management Accounts, Tax Account review, report to VP

>Manage to a small team ( Account Payable , Account Receivable)

>Reconciliation of Debtors, Creditors, Cash ,overview Payroll

Age: 27 and above.

Requirement :

>Audit firm preferable, Management Account preparation, Tax account preparation preferable

>Accounting Software as well as Manual recording of books/ ERP preferable not essential , able to deal with Tax matters

Education: BCom. (CPA) + ACCA part II and above or ACCA part III with Local knowledge (must have)

Skill : Microsoft excel, Word, Accounting Software, English 4 skills (should be able to communicate)

Salary : 1,000,000 Above

Working time : Monday to Friday

Location : Hlaing Township.

How to Apply

How to Apply
The interested persons are invited to apply with cover letter, expected salary, CV affix with recent passport photo, copies of NRC card, labour registration card, educational certificates to the following email address: [email protected] [or] [email protected] .For any enquiries, please contact to 09 451389855 [or] 09 798433173 during office hours.

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 25 days.

112 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume