သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
2 Jan 2017

Full-Time Accountant

Smart Resources Co.,Ltd – Posted by Emergent ServicesAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

mmc logo.png

Job Description

Graduate with business or accounting or finance background
– ACCA, or LCCI (Level 3) or, CIMA. or B.Com, CPA, BA (Eco)
– Age between 20 to 30 years old
– At least one year experience in related field.
– Detail Oriented and self motivated person shall be needed

How to Apply

Any interested applicant can send the updated resume with recent photos, working experience details and expected salary to [email protected] not later than 25th January, 2017.

Job Categories: Education. Job Types: Full-Time.

412 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume