သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
4 Jan 2017

Full-Time Accountant

Han Mya – Posted by ThwalAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

– Any Graduate

– LCCI Level III

– English -4 Skills

– Experience over 4 yrs

– ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကို mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– အေသးစိတ္လိုပါက 09-253725891 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္

How to Apply

– ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကို mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– အေသးစိတ္လိုပါက 09-253725891 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000.

332 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume