သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

AT_Logo.jpg

Job Description

Job Scopes:
1. Maintain the accuracy and integrity of company’s account.
2. Check the Data in Accounting System and Microsoft Excel entered by Other
3. Cash Book Recording/ Bank Statement recording
4. Prepare sales invoice & follow up
5. Prepare financial statement, taxation & reports
6. Assist to Manager

Qualification:
– Any Graduate,
– Must have LCCI Level III
– Handle related accounting jobs with minimum supervision
– Have good communication skills and interpersonal skills
– Have knowledge for Government Tax Procedures

Experience: 3-4 yrs

How to Apply

Contact:
Myo Myint Maung
email:[email protected] [email protected]
call 09 73206760, 09 250408277

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 21 days.

180 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume