သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
25 Oct 2017

Full-Time Accountant

Consult-Myanmar Co Ltd – Posted by hrconsult-myanmarAnywhere

consult-myanmar-logo-jobsite-120x70.jpg

Job Description

Job Title: Accountant
Closing Date: 24th November 2017
Salary Range: up to Kyat 300,000 depending on qualification & experience
Office Location: Lanmadaw Township

Job Description:
Consult-Myanmar Co Ltd is a leading business consultancy in Myanmar. You can learn more about our company at http://consult-myanmar.com. We provide Business Advisory and Consultancy Service to foreign investors planning to enter the Myanmar market.
The successful candidate should have the following qualities:
• At least 3 years of working experience working in the Accounts Department
• Perform book-keeping
• Manage Company cash and bank accounts
• Prepare management report to aid management in decision making
• Have ACCA, LCCI 3 or B Com
• Skilled in the use of MS Office
• Able to understand and communicate in English

Established company – great working environment.

Fantastic working hours: Monday to Friday, 9am to 5pm.

How to Apply

Interested candidate please send your CV in English in MS Word format; copy of NRC, family tree, educational certificate, recommendation from your previous employers; recent photo as well as your current and expected salary to [email protected] Please put the subject of your email as “Application for post of Accountant”. Or you can call Tel: 01-1221268 and call Miss Kyu Kyu for more info.

OR you can drop a hard-copy of your application in our mailbox outside our office at No. 62, 11th Street, 1st Floor, Lanmadaw Tsp, Yangon. Tel: 01-122-1268

Job Categories: Accounting and Featured. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 5 days.

518 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume