သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
27 Nov 2018

Full-Time Accountant

Biomed Global – Posted by michelle23Yangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

BMG logo-rev1.png

Job Description

Accountant – 1 Post (Female) (up to 600,000 MMK)

Responsibilities
• Responsible for handling overall financial process of the Company.
• Develop and maintain financial accounting systems.
• Perform Administrative duties as required by the Boards.
• Reporting to Account Manager or CFO (in oversea) as needed.

Requirements
• Degree in Accounting or ACCA holder.
• 2-3 years working experiences is preferred.
• Strong knowledge in Myanmar Accounting auditing and all forms of Taxation.
• Skilled in accounting and office softwares.
• Good command of Business English.
• Meticulous, Accountability, Good interpersonal skills.

How to Apply

Interested Candidates, pls email your resumes to [email protected]

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 12 days.

406 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume