သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
2 Jan 2019

Full-Time ACCOUNTANT

APPE Myanmar Company Limited – Posted by appengrgAnywhere

Job Description

Responsibilities
• Prepare full set of accounts and ensure timely closing of accounts for the Company
• Timely reporting of financials and project cost reports to Head Office
• Banking, Treasury, Forex, Tax reporting and Year-End Audits
• Manage staff payroll and administrative matters
• Perform work functions in compliance with Head Office policies and procedures
• Ad-hoc duties as assigned by Head Office

Requirements
• Degree in Accountancy / ACCA / CIMA
• 3 to 5 years relevant experience
• Proficient in the English language both written and spoken
• Able to accept work instructions accordingly.
• Able to work independently as well as a team player.
• Strong analytical & interpersonal skills.
• Proficient in using Microsoft Office Applications.

How to Apply

Interested candidates, please forward your detailed resume in MS Word format to:

Email: [email protected]

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 13 days.

199 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume