သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
4 Jun 2019

Full-Time Accountant

Myan-Way Company Limited – Posted by MyanWayAnywhere

Job Description

Job Description
• Collaborate with management to complete necessary projects; work independently on prior delegated tasks
• Monitor and use office equipment and materials (computers, printers, fax machines, copiers, physical files, etc.)
• Answer phones, direct calls, take and deliver messages as needed; prepare outgoing mail (including prepping larger packages for sending); sort and deliver incoming mail to appropriate persons
Job Requirement
• Any Graduate/B.com (or) LCCI LEVEL (1/2)
• Computer literate; proficient using Microsoft Suite
• Strong verbal and written communication skills; excellent customer service skills
• Chinese 4 Skills/ English 4 Skills

How to Apply

Interested Candidates, please send your resume to
[email protected]
For more detail please contact to 09 674590009

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Job expires in 17 days.

204 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume