သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 Mar 2015

Full-Time Accountant Female – (1 ) Post (Urgent)

SolaRiseSys – Posted by SolaRiseSysYangon, Yangon Region, Republic of the Union of Myanmar

Job Description

Accountant                                                                            Female – (1 ) Post (Urgent)

 

Job Description

 • Preparing Payment
 • Preparing Cash Book
 • Preparing Daily Report
 • AP/ AR Control
 • Data Entry to Excel and Software
 • Need to knowledge for Tax, Bank and Government Procedure
 • Assist to Manager
 • If needed, can travel to Nay Pyi Taw such as……..

 

Qualifications & Working Experience

 • University Degree, preferably in the field of Accounting
 • B.Com/ D.A. (LCCI Level-3)/ ACCA (Member)
 • Minimum of two to three year(s) working experience
 •  Using MS word/Excel/Power Point, Peachtree Accounting Software and internet & email
 • Excellent interpersonal and communication skills, independent and team-player attitude

How to Apply

Please submit your CV with full details attached with a recent photo to Building-14, Room(303-305), MICT Park, HlaingTsp,Yangon. Ph:01-2305192, 01-2305194 or [email protected] within two weeks from advertising date.

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time.

4277 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume