သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2019

Full-Time Accountant / Senior Accountant

Win Yatfai Myanmar Ltd. – Posted by YatfaiMyanmarAnywhere

Job Description

Accountant / Senior Accountant

Established in 1985, we are a market leader in Hong Kong, China and ASEAN road transportation services. With very aggressive business growth agenda in developing new product lines, the company has set up own office and facility network in different continents to serve at customer convenience.
We are currently recruiting an experienced Accountant to join our joint-venture subsidiaries in Yangon office on a permanent basis.

Job Description
• Prepares asset, liability, and capital account entries by compiling and analyzing account information.
• Documents financial transactions by entering account information.
• Recommends financial actions by analyzing accounting options.
• Summarizes current financial status by collecting information; preparing balance sheet, profit and loss statement, and other reports.

Job Requirement
• ACCA Level II and Higher Diploma holder or above;
• At least 3 years working experience in similar capacity (experience in logistics industry is an advantage but not a MUST);
• Good computer skill, particularly MSExcel;
• Responsible for month end closing and daily account operation;
• Immediately available is preferred;
• Other ad hoc tasks as assigned.

Working Location: Yangon

How to Apply

For interested parties, please submit your full cv with expected salary to Email: [email protected]

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 24 days.

57 total views, 9 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume