သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
3 Jan 2017

Full-Time Accountant(Female) (150,000~200,000 MMK) Code-12384

Dagon Glory – Posted by DagonGloryAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

DG Pic.jpg

Job Description

ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Medical Product မ်ားကို Trading လုပ္ေသာကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုမွ ၀န္ထမ္းမ ်ား ေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

– ဘြဲ႔ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။
– LCCI II ေအာင္ၿမင္ၿပီးသူၿဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၂၀-၂၅)နွစ္အတြင္းရွိရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
– အေတြ႕အႀကံဳမရွိသူမ်ားလည္းေလ်ွာက္ထားနိုင္သည္။
– Computer Excel, Word အသံုးျပဳ နုိူင္သူျဖစ္ရမည္။
– English စာ အေျခခံ 4skills က်ြမ္းက်င္ရမည္။

How to Apply

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာအား အီးေမးလ္ၿဖင္႔ [email protected] (သို႔) အမွတ္ ၂၃၊ ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေၿမနီကုန္း သို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Job Tags: accountant(female). Salary: 100,000 - 300,000.

195 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume