သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
26 Apr 2019

Full-Time Accounts Assistant

Lucky Joint(M) Telecommunications Ltd – Posted by LJTAnywhere

Job Description

a. Handle Petty cash and prepare voucher for the expenses from operation side
b. Assist in Payroll (Distribute salary to MDY Office staff)
c. Assist in HR related matter such as distribute promotion letter, appointment letter , attendance record and daily report send to HR and SSB documentation matters
d. Monitor yearly and monthly rental contract such as vehicle , office rental, rental related to each project and remind for payment
e. Handle stationery purchase and issued list
f. Update data for invoicing
g. Assist in any other jobs assigned by senior management

How to Apply

Interested person who can apply to this email address [email protected] not later than 10/5/2019

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 5 days.

158 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume