သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
22 Dec 2016

Full-Time Admin Assistant

VALENTIS GROUP – INTERNATIONAL MINING SERVICES AND POWER COMPANY – Posted by RoseYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Logo.jpg

Job Description

Starting in January 2016, this role is a fixed term contract (12 months) with the opportunity for extension. You will report to the Office Manager and enjoy a varied role including:
• Administration
• Office Management
• Logistics support
• Human Resource Management

To be considered for this position you will possess the following skills and attributes:
• High level English proficiency
• Proven experience in a similar role
• Intermediate MS Office skills
• Ability to problem-solve and work without close supervision on routine tasks
• High attention to detail and accuracy
• Ability to manage staff
• Strong commitment to safety and ethical behaviour
• No experience in mining services is required
If you are interested in this position and looking for a role where you can truly make a difference to Valentis’ day to day operations, please apply by contacting Myanmar Accelerate.
About Valentis
Valentis is the leading exploration and mining services company in Myanmar. Valentis is led by an experienced Australian and Myanmar management team. Our divisions include; Geology, Drilling, Sample Preparation, Government Relations and Commercial Advisory.

How to Apply

If you are interested in this position and, please send your CV to [email protected]

Job Categories: Admin / Human Resources and Featured. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000.

887 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume