သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
28 Dec 2016

Full-Time Admin Assistant (Male) (Around 200,000 MMK) Code-12365

Admin Assistant (Male) (Around 200,000 MMK) Code-12365 – Posted by DagonGloryAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

DG Pic.jpg

Job Description

သကၤန္းကၽြန္းျမိဳ႔နယ္တြင္ရွိေသာ Construction ကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုမွ၀န္ထမ္းေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

-ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
-Computer စာစီ/ စာရိုက္ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။
-Admin လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ႏွင္႔အထက္ ရိွသူျဖစ္ရပါမည္။
-အသက္ (၂၅)ႏွစ္အတြင္းရိွသူျဖစ္ရမည္။
-နယ္သြားနိုင္ရမည္။

How to Apply

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာအား အီးေမးလ္ၿဖင္႔ [email protected] (သို႔) အမွတ္ ၂၃၊ ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေၿမနီကုန္း သို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Job Tags: admin assistant (male). Salary: 100,000 - 300,000.

77 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume