သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Dec 2018

Full-Time Admin Executive

Cya Co.,Ltd – Posted by Cya Co.,LtdAnywhere

cyalogopng.png

Job Description

ေျမာက္ဥကၠလာ ျမိဳ႕ နယ္ ၊ ေဘာဂဗလအိမ္ယာရိွ company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ admin ၀န္ထမ္း ၁ ဦး အလုုိရွိသည္ ။

– စေန ၊တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုုးရ ရံုုးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္ ။
– လစာ 300,000 ++ kyats
– အနည္းဆံုုးလုုပ္ငန္းအေတြ႕ အၾကံဳ ၂ ႏွစ္ရိွရမည္ ။
– လိုုအပ္ေသာ Training သင္တန္းမ်ားကိုု ေကာင္းစြာသင္ယူႏိုုင္ရမည္ ။
– microsoft word , excel က်ြမ္းက်င္စြာ အသံုုးျပဳႏိုုင္ရမည္ ။
– အေသးစိတ္လုုပ္ေဆာင္ရမည္႕ တာ၀န္မ်ားကိုု ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ။

– Management of office equipment.
-Maintaining a clean and enjoyable working environment.
– Handling external or internal communication or management systems.
– Organizing, arranging and coordinating meetings.
-Manage phone calls and correspondence (e-mail, letters, packages etc.)
– Support budgeting and bookkeeping procedures
-Track stocks of office supplies and place orders when necessary
– Submit timely reports and prepare presentations/proposals as assigned
– Manages staff expense requests.
– Assists in purchase orders and invoicing.
-Prepare regular reports on expenses and office budgets

How to Apply

အလုုပ္ေလ ွ်ာက္ရန္စိတ္၀င္စားသူမ်ားသည္ မိမိ CV Form ကိုု [email protected] သိုု႕ 18.12.2018 မတိုုင္မီ Email ပိုု႕ ေလ ွ်ာက္ထားရမည္။

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 20 days.

72 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume