သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
7 Dec 2017

Full-Time Admin Executive (Male-2Post)

Talent Hub Agency – Posted by Talent Hub in MyanmarAnywhere

Logo.jpg

Job Description

JPID20171200000004

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရွိ ရံုးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရံုးခြဲတြင္ တာ၀န္ထမ္းဆာင္ရန္

– ဘြဲ႔ရ (သို႔) ေက်ာင္းကိစၥ ကင္းရွင္းသူမ်ားေလ်ွာက္ထားနိုင္သည္။
– အသက္ ၃၀ႏွစ္ေအာက္ရွိသူ
– Admin ပိုင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၂) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
– Computer Microsoft Office သံုးတတ္ရမည္။
– အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္နိုင္ရမည္။
– လစာ ႏွစ္သိန္းခြဲႏွင့္အထက္ (လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳေပၚမူတည္ၿပီး လစာညွိႏွိဳင္း)

How to Apply

For more information please call : Talent Hub ( ‎09 456 666 852 / ‎09 776 666 852)
You can apply from here or send your resume to email – [email protected]

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 24 days.

55 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume