သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jan 2017

Full-Time Admin Officer (Maintenance) (For Male)

Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

-AGTI (EP) Diploma or Technical High School Certificate ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
-Air-con servicing ကို ကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ႏိုင္သူ၊လုပ္ေနသူ ဦးစားေပးမည္။
-Companies အတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ေကာင္းစြာနားလည္တတ္ကၽြမ္းသူျဖစ္ရမည္။
-CCTV ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိျပီး အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
-ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းမ်ား/ဖုန္းလိုင္းမ်ား/CCTV ႏွင့္ Air-Con Servicing ပိုင္းမ်ား အေတြ႔အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရပါမည္။

How to Apply

No.(87/88),Bahosi Complex,Lanmadaw Township,Yangon. Ph-01 229791 / 01 229792 Gmail – [email protected]

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job Tags: admin officer (maintenance) (for male).

166 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume