သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
28 Dec 2016

Full-Time Admin Officer (Male) (300,000~400,000MMK) Code-12369

Dagon Glory – Posted by DagonGloryAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

DG Pic.jpg

Job Description

ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Bank တစ္ခုမွ၀န္ထမ္းေခၚယူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

– ဘြဲ႔ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၂) နွစ္အထက္ရွိရမည္။
– အသက္ (၂၃) နွစ္အထက္ရွိရမည္။
– Computer (Microsoft Word, Excel, Power Point (English, Myanmar)
က ်ြမ္းက ်င္စြာအသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
– English 4 skills ရရမည္။

How to Apply

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာအား အီးေမးလ္ၿဖင္႔ [email protected] (သို႔) အမွတ္ ၂၃၊ ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေၿမနီကုန္း သို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Job Tags: admin officer (male). Salary: 300,000 - 500,000.

80 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume