သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Aug 2017

Full-Time ADMIN STAFF

Back Khoa investment and development of Solar Energy Corporation (SolarBK) – Posted by SolarBKAnywhere

Job Description

Back Khoa investment and development of Solar Energy Corporation (SolarBK) established in 2006 specializing in investment, producing, trading of renewable energy solutions, as solar water heating system, solar photovoltaic system… for both industries and housholds. SolarBK is a leader in this business sector in Vietnam, appears in the U.S. Now, we are proud to serve Myanmar market. We are looking for the energetic, dynamic, nothing-imposible characteristic candidates with high passion for following positions:

01 ADMIN STAFF: Receptionist; Cashier; Management of stationery, files, documents; and full implementation of social insurance for employees
• Graduated from college in related majors and have professional in human management, salary, social insurance
• Ability to communicate well in English
• Proficient in office computer and email skills.

How to Apply

Email: [email protected]
Website: https://solarbk.vn/en/
Tel: (+84.‎28) 7300 6759
HOTLINE: 09950 676 898

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Job expires in 23 days.

149 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume