သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
1 May 2019

Full-Time Andirod Developers

SYSTEMATIC – Posted by SYSTEMATIC Business SolutionAnywhere

Job Description

SYSTEMATIC Business Solution Co.,ltd is found on 2013 at Yangon, Myanmar. We do the professional service for Customized Software for Industrial Factory, Export Company. We also provide POS System, Inventory System, ERP System, Payroll System for several company and shops in Yangon, Myanmar.

Our great and strong team welcome to you if you have following skills.

– Must have 3 years working experience with Android Studio (Java)
– SQLite Database
– Google Play Store Implementation
– Experience with Git
– Modern Design UI & controls
– Good Communication
– Good in Teamwork
– Salary 500,000 to 1,000,000++ Ks (Depend on experience)

– Office is near Thamine, Hlaing.
– Find more about SYSTEMATIC

https://www.facebook.com/SystematicBusinessSolution/
https://www.systematic-solution.com

How to Apply

Pls sent the email to [email protected] . We will call the interview immediately.
Thank you.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: android, developer, mobile, and software. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 10 days.

78 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume