သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Sep 2018

Full-Time Android Developer

Frontier Technology Partners Co.,Ltd – Posted by Frontier Technology PartnersAnywhere

partners.jpg

Job Description

• Experience with third-party libraries and APls (Google Map, Location Services ,
GCM
and etc.
• Experience working with remote data via (SOAP and REST) API call, XML and JSON
• Database experience with (sqlite, MySQL and other modernized database
technologies for Android like Realm)
• Experience writing unit test and testable code
• Work closely with other team members to developer and support high quality
Android application.
• Proven software development experience.
• Proven working experience in Android development.
• Have published at least one original Android app
Responsibilities
• Design and develop advanced applications for the Android platform.
• Designing attractive and user experience UI Design for mobile application.
• Work on bug fixing and improving application performance.
• Work with outside data sources and API’s
• Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize
development efficiency.

How to Apply

Interested candidate, kindly send your detailed resume to [email protected] and Frontier Technology Partners Co.,Ltd Building-17,Second Floor,MICT Park,Hlaing Tsp,Yangon. For more information,please connect to Ph no:+959450374921

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 23 days.

37 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume