သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
28 Jun 2018

Part-Time Animal Feed Nutritionist (1,500,000 – 2,000,000 MMK)

Austrade Company Limited – Posted by moesethAnywhere

Job Description

Austrade Company Limited is looking for an animal feed nutritionist to work on our R&D centre.

What you will do

Research and advise management team on animal feed production

What you should be good at

Have worked at an animal feed production facility
Knowledge of nutrition required in different animal feeds

How to Apply

Email:
[email protected]

Job Categories: Sciences / Laboratory / R&D. Job Types: Part-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 10 days.

403 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume