သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
20 Jun 2018

Contract Architect/Civil/M&E Engineer – Experiences in High Rise Construction Project

Fujita Corporation (Yangon Branch) – Posted by FujitaMMYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

Job Description

We (100% owned Japanese Construction Company) are hiring as following position.
Bachelor (or) Master’s degree of Architecture
Bachelor (or) Master’s degree of Civil
Bachelor (or) Master’s degree of Mechanical & Electrical Engineering
– Must have experience in High Rise Construction Projects.
– Auto CAD
– Microsoft Office
– E-Tab Program
– Preferable for License holder (MEC, MAC & YCDC) for all position.

How to Apply

Interested candidates, please send your CV with PHOTO to [email protected]

Job Categories: Building & Construction. Job Types: Contract. Job expires in 2 days.

330 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume