သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
3 May 2019

Full-Time Assistant Accountant – Female for Japan Company

Achieve Career Co.,Ltd – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

Job Description:
• Preparation of Income & Expenditure
• (Monthly) Preparation of Financial
• Position (Monthly) Preparation of
• Receivable & Payable Control Checking
• Inventory Control ( Monthly ) Making
• Cash & Fund Flow
• Making daily Accounting
• Preparation of Bill
• Receivable & Payable Assisting the
• Manager for Admin related duty

Responsibilities:
• Any graduate
• Must be completed LCCI(III)
• At least 3years experience in accounting field
• English language skill is Intermediate level.

How to Apply

Interested candidates,Please send your CV in Microsoft word format with Photo to [email protected]

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 12 days.

73 total views, 6 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume