သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 Jun 2019

Full-Time Assistant Teacher (Toddler Class ) (F -2 Post)

Emily Swe /Vacancy Myanmar – Posted by Vacancy MyanmarAnywhere

linkedin-profile.jpg

Job Description

Time : Mon-Friday (7:30 AM -4:30 PM)
Industry : International School

Requirement!

• Possess a Bachelor’s Degree (in a relevant field).
• Hold relevant qualifications such as TEFL and (or) TESOL.
• Have a minimum of two years’ experience in a similar role (preferably in an international school environment) working with the same age group.
• Possess excellent communication and interpersonal skills.
• Be fluent in spoken and written Myanmar and have excellent spoken and written English;
• Strong computer skills and be a strong team player.
• Show excellent use of initiative and motivation.

Job Categories: Education. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 19 days.

89 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume