သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
7 Dec 2017

Full-Time Brand Manager

Myanmar Career Conyat Co.,Ltd – Posted by April MayAnywhere

MCY Logo.jpg

Job Description

Job Description
– Responsible for driving the growth of the brand within organizaton
and ensuring all aspects of its marketing and manufacturing match.
– Creating a brand plan and strategy and ensuring all aspects of the products or company marketing and activities align with goals of the brand.
– Developing high quality and effective marketing materials that align
correctly with the overall brand strategy.
– Analysing brand and current strategy highlighting areas of weakness or conflicting messages.
Requirement
– Any Graduate, minimum bachelor degree in any field.
– Age 30-40 years old
– At least 5 years experienced in trade marketing
– Fluency in English Language.
– Good analythical, good communication, and good presentation skill
– Confident, proactive
– Able to work under pressure

How to Apply

[email protected]

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 24 days.

70 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume