သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 Feb 2019

Full-Time Building Service Engineer – Only Male for Real Estate Co., Ltd / Urgent !!!

Achieve Career Co., Ltd – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

· Bachelor’s Degree in Engineering ( Mechanical , Electrical Power , EC ).
· Under 30 Years old .
· Fluent in English
• Minimum 3 Years in Building Service Engineering in Condo /Apartment .
· Computer Literacy (MS Office, Lotus Notes, SAP).
· Maintenance Experience with packaging equipment, mixing equipment, pumps, utilities equipment including air compressor, chiller , boiler and steam systems, generators, water treatment and waste water treatment Plants

How to Apply

Interested candidates, please send your CV in MS word format with PHOTO to
[email protected]
09441614264

Job Categories: Real Estate / Property Management. Job Types: Full-Time. Job expires in 14 days.

115 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume