သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
21 Dec 2016

Full-Time BUSINESS ANALYST

Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

Requirement
Project Management Experience essential (Formal or otherwise)
Proven business analysis skills
Minimum 2 years of experience in a managerial/ senior role
Excellent excel skills
Excellent attention to detail
Excellent organizational skills
Sound understanding of transnational websites
Prefer for Real Estate background
Please send your updated resume via [email protected] Competitive Salary based on your knowledge and experience.

How to Apply

Email: [email protected]
Ph: 09 456931336

Job Categories: Management. Job Types: Full-Time. Job Tags: business analyst.

349 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume