သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
10 Aug 2018

Full-Time Business Development Associate

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

-Any Graduate
– Deep experience in Microsoft Excel & Power Point.
– Ability to drive insight from data/analytics/ research and present finding to all levels of an organization.
-Ability to handle multiple tasks,good time management and organization skills.
– Excellent communication,team building and interpersonal skills.
– Detail oriented.
– Language proficiency especially English.
– Can Travel locals and international trips.
– Can work Day/Night according to events.
– Consulting and/or strategy background.
– Understanding EDM music trends and market condition.
– Minimal 2 years of business development fields.
– Urgent

*Office Time (9 am to 5:30pm) (Mon to Sat Day)
*[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
*09-787101417,09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

How to Apply

*[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
*09-787101417,09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Sales / Business Development. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 20 days.

56 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume