သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
24 Dec 2016

Full-Time Business Development Executive

Zochwell Builder Co. Ltd – Posted by gareth1234Anywhere

logo.png

Job Description

As our Business Development Executive your responsibilities would be to prospect new business opportunities, develop long-term relationships with customers, and close deals with contractors, project managers, engineers, and architects. Also, provide assistance in customer strategy and action planning for assigned territory.

Responsibilities:
1. Create and Grow Sales
2. Attend pre-set appointments (i.e. sales opportunities) in person
3. Evaluate prospect needs, recommend solutions and provide estimates
4. Forecast sales and develop selling strategies
5. Meet personal and team targets
6. Build and Sustain Strong Client Relationships
7. Perform Administrative Functions Related to the Sales Function

Benefits
We offer attractive salary plus commissions and bonuses.

Qualifications
1. Outgoing personality and Excellent Interpersonal Communications skills
2. Strong Team player
3. Experience in Business Development or Sales or Marketing in Construction related industries preferred

Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 3 days.

340 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume