သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Oct 2017

Full-Time Business Development Executive

Hexamatics Myanmar Company Ltd – Posted by tthiruAnywhere

Job Description

· Generating new business opportunities via self-sourcing.
· Establishing and maintaining strong business relationships with prospects during the sales development cycle.
· Develop, prepare and present shortlisted Candidate Profile Reports to clients.
· Specialized in sourcing candidates locally and regionally as well as interviewing and short-listing of candidates.
· Acts as a Single point of Contact for Client requirements.
· Managing client accounts.
· Meet the expectations of the clients.
· Involved in Clients visits and Clients Interactions.
· Develop and Manage strong consultative relationships with hiring managers and candidates.
· It’s a 360 role.

· Minimum Degree holder
· Good command of English
· Someone from outsourcing industry and handling sales will be added advantage
· Has existing client based
· From Telco or It Industry will be added advantage.
· Minimum Degree holder
· Good command of English
· Someone from outsourcing industry and handling sales will be added advantage
· Has existing client based
· From Telco or It Industry will be added advantage.

How to Apply

[email protected]

Job Categories: Featured and Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: yangon. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 25 days.

297 total views, 28 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume