သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jun 2019

Full-Time Business Development Officer

Frontier Technology Partners Co.,Ltd – Posted by Frontier Technology PartnersAnywhere

Job Description

Manage each of the functions Sales, Marketing, Finance and Operations to maximize productivity to achieve the yearly target
Actively seek out new sales opportunities through cold calling, networking and social media.
Set up meetings with potential clients and listen to their wishes and concerns
Prepare and deliver appropriate presentations on products and services
Create frequent reviews and reports with sales and Marketing data
Collaborate with team members to achieve better results
Gather feedback from customers or agents and share with internal teams
Excellent written and spoken English and Burmese!
Strong communication skills (confident on the telephone – prepared to hold calls and arrange meetings with high-level stakeholders)
Computer literacy (Word, Excel, PowerPoint, Email)
Flexible, dynamic and able to meet deadlines
Interest in the business development sector
Proven experience as a Sales Executive or relevant role (minimum 2 years’ experience)

How to Apply

Interested candidate, kindly send your detailed resume to [email protected] and Frontier Technology Partners
Co.,Ltd Building-17,Second Floor,MICT Park,Hlaing Tsp,Yangon. For more information,please connect to Ph no:+959450374921

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 24 days.

111 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume