သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Oct 2018

Full-Time CAD Operator (Japanese Speaker)

Dagon Glory Recruitment Service – Posted by DagonGloryAnywhere

Dagon Glory BIG Logo RGB.png

Job Description

– Age under 24
– New graduate OK
– *Able to work over time
– *Good Japanese 4 skills (Above JLPT N3)
– *Need to study Japanese CAD operation system after Joined the company
– *The company want to hire a employee who has growth willingness

How to Apply

CV ပို႔ရန္(ဓါတ္ပံုႏွင့္တကြ): [email protected]

အမွတ္-၂၃/A, ရွမ္းကုန္းလမ္း ၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ သို႔လည္းလူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 19 days.

41 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume