သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
19 Jun 2017

Full-Time Chief Accountant

Myanmar Prodigy Co., Ltd. – Posted by myanmarprodigyAnywhere

Job Description

Chief Accountant ( 1 Post )
Salary: 1,000,000MMK – 1,500,000MMK
Gender: ( M / F )
Summary:

Chief Accountant that has the preparation of various analytical and financial reports as well as monitoring and reviewing key aspects of the general ledger and financial statements to ensure accuracy and consistency of reports. Assist with the preparation of forecasts and journal entries.
Responsibilities and Requirements:
• Review and reconcile all balance sheet accounts in general ledger to determine the accuracy of the accounts. Research any problematic accounts and make recommendations to rectify
• Participate in Month end / Year end processes including the preparation of journals and validation of balance sheet accounts and production of monthly financial statement.
• University degree of B.com with CPA
• Minimum 5 years experiences in related fields
• Knowledge of finance, accounting, budgeting and cost control principles including IFR (International Financing Review)
• Knowledge of financial regulations, financial and accounting software applications
• Work requires willingness to work a flexible schedule
• Excellent communication and presentation skills
• Good computer skill such as word, excel, PowerPoint, PageMaker, email etc.

How to Apply

Kindly apply the job via email and set up interview by calling company’s phone.

info@myanmarprodigy.com
yethu@myanmarprodigy.com
Phone: +951686452 , +951686453, +951528522

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 23 days.

68 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume