သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
24 Feb 2018

Full-Time Chief Accountant

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Any degree Holder.

– English -4 Skills

– Already finished LCCI-3, ACCA (CPA Prefer)

– Minimum (4) years or more experienced.

– Can able to work at South Dagon (Industrial Zone).

– Male

-ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကို mail ပုိ႕ၿပီးေလွ်က္ထားႏိုင္ပါသည္။

-09-451350888 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္္္။

How to Apply

-ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကို mail ပုိ႕ၿပီးေလွ်က္ထားႏိုင္ပါသည္။

-09-451350888 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္္္။

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 3 days.

314 total views, 7 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume