သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jan 2017

Full-Time Chief Accountant- M/F For FMCG Co., URGENT!!

Achiveve Career Myanmar – Posted by Achieve CareerAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

Responsibilities

• Performing financial analysis and reporting to management as needed
• Performing month-end accounting activities such as reconciliations and journal
entries
• Coordinating with finance team to complete assigned accounting tasks within
deadlines
• Generating financial reports and statements to Managers for review
• Analyzing financial discrepancies and recommend effective resolutions
• Monitoring expenditures, analyzing revenues and determining budget variances
and reporting the same to management
• Responding to accounting inquiries from management in a timely fashion
• Providing guidance to other Accountants when needed
• Assisting in budget preparation and expense management activities for assigned
accounts
• Assisting in auditing activities by providing necessary information and preparing
requested documentations
• Monitoring and recording financial transactions according to company policies and
regulations
• Reviewing and recommending changes to existing accounting procedures

Requirements

• A bachelor degree in accounting, finance & business. MBA, CPA or ACCA is highly
desirable
• Strong background in accounting with minimum 5 years of experience in progressively responsible financial leadership role preferably in consumer goods industry

How to Apply

Interested candidates, please send your CV in MS word format with PHOTO to [email protected]

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time.

231 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume