သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Aug 2017

Full-Time CHIEF/ DEPUTY OF REPRSENTATIVE OFFICE

Back Khoa investment and development of Solar Energy Corporation (SolarBK) – Posted by SolarBKAnywhere

vietnam1.png

Job Description

Back Khoa investment and development of Solar Energy Corporation (SolarBK) established in 2006 specializing in investment, producing, trading of renewable energy solutions, as solar water heating system, solar photovoltaic system… for both industries and housholds. SolarBK is a leader in this business sector in Vietnam, appears in the U.S. Now, we are proud to serve Myanmar market. We are looking for the energetic, dynamic, nothing-imposible characteristic candidates with high passion for following positions:
02 CHIEF/ DEPUTY OF REPRSENTATIVE OFFICE: Represent SolarBK in communicating, interacting, excuting, integrating and signing contracts with all partners, clients, internal staffs in the representative office and managing staffs from SolarBK group within his/her duties.
• At least 3 years experienced in general and overall management; and sales & marketing
• Have basic knowledge in application and practise of Investment Law, Labor Law, Enterprise Law, Commercial Law and ISO system
• Intermediate level in English or Vietnamese in communication and writing

How to Apply

Email: [email protected]
Website: https://solarbk.vn/en/
Tel: (+84.‎28) 7300 6759
HOTLINE: 09950 676 898

Job Categories: Others. Job Types: Full-Time. Job expires in 23 days.

144 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume