သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
7 Jan 2017

Full-Time Child Care Early Childhood Teachers

Mr George Holmes – Posted by georgeholmes469Anywhere

Job Description

Greetings..
2A Neville Rd, London E7 9QX, UK.

I Am Mr George Holmes From United Kingdom , I Am a British Citizen And We Are Looking To Hire a Responsible And God Fearing Workers In Our Home Who Is Willing To Take Care Of My Daughter Mary Age ( 5-years Old ).

Available Jobs.
Caregiver
House Keeper
Chef
Driver

Education
Completion of high school

Experience
1 year to less than 2 years

Work Setting
Employer’s home ( Full Time ).

Salary:
2,000pounds ( monthly).

Transportation/Travel Information
Willing to travel: employer will shoulder 50% Of travel expenses

Benefits.
Feeding And Accommodation Is Free.

Essential Skills

Reading text; Writing; Communication; Problem solving; Critical thinking; Job task planning and organizing; Finding information

Employer Details
Employer:

George Holmes

How to Apply
By e-mail:

[email protected] , [email protected] Or Call +447031817958.

How to Apply

How to Apply
By e-mail:

[email protected] , [email protected] Or Call +447031817958.

Job Categories: Education. Job Types: Full-Time. Job Tags: child care. Salary: less than 100,000. Job expires in 16 days.

179 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume