သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
22 Dec 2016

Full-Time Chinese Translator (Male/Female) 1 Post

IIDA ELECTRONICS (MYANMAR) CO., LTD. – Posted by iidamyanmarAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

iida logo.jpg

Job Description

Job Descriptions
1. Ensure to translate the original processing materials.
2. Complied info & report of department head for manage work schedule.
3. Accompany or guide the visitors for translate purpose.
4. Accompany management on business travels.
5. Works with management team to facilitate meetings, including preparation and coordination of agenda.
6. Maintains confidentiality of all corporate, personnel and research matters.
7. Support other executives in a backup role as necessary.

Job Requirements
1. Bachelor Degree or equivalent, optional certification.
2. Related experience in office environment.
3. Chinese-Mandarin 4 skills required.
4. Computer literate, Email & Internet.
5. Flexibility to travel.

How to Apply

Interested Applicants may apply their resumes on [email protected] or walk-in interview is available at IIDA ELECTRONICS (MYANMAR) CO., LTD, Plot B-3, Mingalardon Industrial Park, Yangon. Ph 01 639107, 639108

Job Categories: Manufacturing. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000.

212 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume