သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
16 Apr 2018

Full-Time Color Ceramic Mug Manufacturer

Color Ceramic Mug Manufacturer – Posted by hdjksjk56Anywhere

Job Description

Have you watched the movie named Avatar ?
Here we share the magic color changing mug printed of Avatar.
After you poured the hot water in the mugs, then the printing will come out.

Normal ceramic mug Normal ceramic mug

The printing will come out after you poured hot water Printing comes out

Product view Product view Color Ceramic Mug Manufacturer
website:http://www.ceramicproduction.com/ceramic-mug/color-ceramic-mug/

How to Apply

Have you watched the movie named Avatar ?
Here we share the magic color changing mug printed of Avatar.
After you poured the hot water in the mugs, then the printing will come out.

Normal ceramic mug Normal ceramic mug

The printing will come out after you poured hot water Printing comes out

Product view Product view Color Ceramic Mug Manufacturer
website:http://www.ceramicproduction.com/ceramic-mug/color-ceramic-mug/

Job Categories: Management. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 26 days.

88 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume